Kosmos Theater


frau franzi - hamlet

"schäggsbia in ana dua und no wos dazua"
Koproduktion Marika Reichhold & KosmosTheater
Termine: 23.9.2014 | 20:00 Uhr
Preis: EUR 18,- | erm. 15,- & 12,- & 10,- | KosmosEuro 1,- | Sparpaket 78,-
 

frau franzi - romeo & julia

"schäggsbia in ana dua und no wos dazua"
Koproduktion Marika Reichhold & KosmosTheater
Termine: 24.9.2014 | 20:00 Uhr
Preis: EUR 18,- | erm. 15,- & 12,- & 10,- | KosmosEuro 1,- | Sparpaket 78,-
 

frau franzi - mägbess

"schäggsbia in ana dua und no wos dazua"
Koproduktion Marika Reichhold & KosmosTheater
Termine: 25.9.2014 | 20:00 Uhr
Preis: EUR 18,- | erm. 15,- & 12,- & 10,- | KosmosEuro 1,- | Sparpaket 78,-
 

frau franzi - do host den solot

"schäggsbia in ana dua und no wos dazua"
Koproduktion Marika Reichhold & KosmosTheater
Termine: 26.9.2014 | 20 Uhr
Preis: EUR 18,- | erm. 15,- & 12,- & 10,- | KosmosEuro 1,- | Sparpaket 78,-
 

frau franzi - jedermann

"schäggsbia in ana dua und no wos dazua"
Koproduktion Marika Reichhold & KosmosTheater
Termine: 27.9.2014 | 20 Uhr
Preis: EUR 18,- | erm. 15,- & 12,- & 10,- | KosmosEuro 1,- | Sparpaket 78,-